ENERJİ

Yenilenebilir enerji; doğa dostu olması sebebiyle ekolojik olarak nitelendirilen, var olan kaynakların kullanımıyla tekrar tekrar üretilebilen, sürdürülebilir enerji kaynağıdır. Geleneksel enerji kaynaklarının giderek tükenmesiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi daha da artmaktadır.

Güneş enerjisi, sürdürülebilir enerji kaynakları arasında en önde gelen enerji çeşitlerindendir.

Bu kapsamda firmamızın sunmuş olduğu hizmetler şu şekilde sıralanabilir;

İşletme ve Bakım hizmetleri bir Enerji Santralinin ömrüne öngörüldüğü şekilde devam edebilmesi için kritik öneme sahiptir. Profesyonel İşletme ve Bakım birimimiz bize özel yazılım ve uzaktan izleme altyapısı ile sorumluluğumuzdaki santralleri 24 saat kontrol altında tutmaktadır.

• Görüntüleme

• Periyodik Bakım

• Servis Hizmeti

Yatırımcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, fikir aşamasından başlayarak santralin üretime geçmesini de kapsayan anahtar teslim kurulum (EPC) hizmeti verilmektedir. 

Güncel yasalara ve yönetmeliklere göre uygulama yapılmaktadır. Mevzuatta yapılan değişiklikler takip edilerek, gerekli bilgiler verilmekte ve alınacak önlemler konusunda yatırımcılarımız zamanında haberdar edilmektedir.

• Proje Onay İşlemleri

• Saha Organizasyonu

• Satın Alma İşlemleri

• Lojistik Organizasyonu

• Kurulum ve Montaj İşlemleri

• Kalite Kontrol

• Devreye Alma ve Kabul İşlemleri

Firmamız, bilgi ve tecrübelerine dayanarak, yatırımcılarının enerji santralinden maksimum yarar sağlaması için projelendirme ve mühendislik hizmetleri vermektedir.

• Alan İnceleme

• Fizibilite

• Sistem Tasarımı

• Üretim Simülasyonu

• Teknik Konsept Çalışmaları

• Güç Üretim Analizi